Tłumaczenia internetowe

Wychodząc naprzeciw sugestiom i oczekiwaniom wielu naszych Klientów wprowadziliśmy usługę wykonywania tłumaczeń przysięgłych i zwykłych w ramach zleceń internetowych

Etapy realizacji zlecenia internetowego:

1. Klient przesyła nam zeskanowane dokumenty (lub zdjęcia dokumentów wykonane aparatem cyfrowym) do tłumaczenia pocztą elektroniczną na adres biuro@logos.sosnowiec.pl

2. W ciągu godziny od otrzymania dokumentów dokonujemy ich bezpłatnej wyceny i informujemy Klienta o cenie oraz ustalamy wspólnie termin wykonania tłumaczenia.

UWAGA: Jeśli nie odpowiemy na Państwa wiadomość w ciągu 2 godzin, prosimy uprzejmie skontaktować się z nami telefonicznie lub za pośrednictwem skype/gg. Zdarza się czasem, z przyczyn niezależnych od nas, iż niektóre wiadomości od naszych potencjalnych klientów są traktowane jako spam i automatycznie usuwane z naszego serwera pocztowego.

Po zaakceptowaniu terminu i ceny przez Klienta prosimy o wpłacenie na nasze konto:

Biuro Tłumaczeń LOGOS Iwona Styczyrz
41-200 Sosnowiec, ul. Modrzejowska 20
ING Bank Śląski: 44 1050 1269 1000 0090 7699 2842

a) albo całej kwoty należnej za tłumaczenie
b) albo połowy kwoty należnej za tłumaczenie – w tym przypadku płatność drugiej części nastąpi przy odbiorze tłumaczeń wysłanych za pobraniem.

UWAGA: Warunki płatności w przypadku firm ustalane są indywidualnie.

4. Natychmiast po otrzymaniu potwierdzenia dokonania wpłaty lub po zaksięgowaniu płatności na naszym rachunku przystępujemy do tłumaczenia zleconych nam dokumentów.
5. Tłumaczenia wysyłamy na wskazany przez klienta adres poczty elektronicznej, listem poleconym priorytetowym lub kurierem.

UWAGA: Złożenie zlecenia internetowego jest równoznaczne z akceptacją regulaminu.

oraz stanowi moją zgodę na przetwarzanie danych i realizację pozostałych postanowień Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej Rozporządzenie 2016/679, a także potwierdzenie zapoznania się z polityką Biura tłumaczeń LOGOS Iwona Styczyrz w zakresie przetwarzania moich danych osobowych, którą można pobrać klikając na poniższy odnośnik
Polityka Biura tłumaczeń LOGOS